1306000 - Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)

0502000 - Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)

1119000 - Тоңазытқыш компресорлар машиналары және қондырғылары

0513000 - Маркетинг (салалар бойынша)

1402000 - Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)

0508000 - Тамақтандыруды ұйымдастыру

1211000 - Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу